The Eateria ร่วมสนับสนุนอาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์

นายสุรเดช มุขยางกูร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายปรัชญา สถาพรวัฒนากุล (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธุรกิจ Foods Service ของ SVL Group) และเชฟวิลแมน ลีออง (ขวาสุด) ในฐานะประธาน World Chef without Border ร่วมมอบอาหารกล่อง ในโครงการ “ข้าวกล่อง ปันยิ้ม ส่งสุข” โดยมีคอนเซ็ปต์ คือ ทุกการสั่งซื้อจากลูกค้าที่ไปมอบให้กับหน่วยงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือกลุ่มอาสาต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 The Eateria จะเพิ่มจำนวนให้อีก 50% โดยมี พญ. พู่กลิ่น ตรีสุโกศล รองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ