ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา SVL

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานนลูกค้า จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2. รับ Order ลูกค้า
3. ประสานงานการจัดรถ
4. Math ค่าขนส่ง& confirm DN
5. เช็คสถานะการจัดส่ง

คุณสมบัติ
 เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์/โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 0-5ปี
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 ประสานงานและมีความรับผิดชอบ
 สามารถรับโทรศัพท์ เสาร์-อาทิตย์ได้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำบางสะพาน) จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน ประจำบางสะพาน จ.ประจวบฯ

ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและผู้ให้บริการในพื้นที่
2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง
3. เป็นศูนย์กลางในการจัดหาสินค้าและบริการในพื้นที่บางสะพาน
4. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่

คุณสมบัติ
 มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย1 ปี
 วุฒิป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 มีความละเอียดรอบครอบและซื่อสัตย์
 มีความสามารถด้านเจรจาต่อรองดี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำบางสะพาน จ.ประจวบฯ) จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน ประจำบางสะพาน จ.ประจวบฯ

ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการงานสิทธิ์ประโยชน์
2. บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์
3. บริหารงานด้านสถิติการลา
4. งานด้านพนักงานลาออกและบัญชีเงินค้ำ
5. การฝึกอบรมทั่วไป
6. งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 วุฒิป.ตรี สาขา นิติศาสตร์บัญฑิต,รัฐศาสตร์บัณฑิต,บริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 มีความสามารถด้านเจรจา,ทักษะการสื่อสารที่ดี
 กล้าแสดงออก,มีภาวะผู้นำ

ตำแหน่ง MT Startup Ipark จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบจองที่จอดรถผ่านระบบออนไลน์
2. ดูแลงานพัฒนาธุรกิจที่จอดรถ สร้างช่องทางการหารายได้ค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 0-2ปี มีประสบการณ์ด้าน ธุรกิจที่จอดรถหรืออสังหาริมทรัพย์
 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจหรือการตลาด
 เพศช/ญ อายุ 25-35 ปี
 เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิด Business Model Innovation เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่
 มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 มองเห็นโอกาศทางธุรกิจ

ตำแหน่ง Software Engineer จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. • พัฒนา REST API สำหรับใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle, PostgreSQL หรือ Microsoft SQL Server ในองค์กรหรือบนคลาวด์
2. • ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Platform As a Service, Software As a Service

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 0-5 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Linux ด้วยเฟรมเวิร์กแบบโอเพนซอร์ส เช่น Django (Python), Spring (Java), Laravel (PHP) เพื่อจัดการข้อมูลบน Oracle, PostgreSQL หรือ Microsoft SQL Server
 มีความรู้ความเข้าใจในการทำ CI/CD, containerization
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Front-end application) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต สำหรับโครงการธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. พัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันตาม business logic และ use case ที่ได้รับ

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 0-3ในการพัฒนาแอปบนแพลตฟอร์ม Android หรือ iOS แบบ native, hybrid หรือ PWA
 ทักษะในการเขียนโปรแกรม การทดสอบอัตโนมัติ และการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบ CI/CD
 มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 สามารถนำพอร์ตโฟลิโอของงานที่ทำเสร็จและใช้จริงมาแสดง
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Software System Developer จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ (front end application) ในธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 3-4 ปี ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบฐานข้อมูล Oracle, PostgreSQL หรือ Microsoft SQL Server
 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของ DevOps สำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 ภาษาโปรแกรม: PL/SQL, Java, Python
 หากมีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์หรืออีคอมเมิร์ซจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

1.SVL-FR-HR-002-Rev.1-01012016 แบบฟอร์ม ใบสมัคร.pdf

2.SVL-FR-HR-002-Rev.1-01012016 แบบฟอร์ม ใบสมัคร.pdf