ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา SVL

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) สถานที่ปฎิบัติงาน SVL House BKK

ความรับผิดชอบ :

 1. รับผิดชอบเรื่องการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากระบบ
 2. รับผิดชอบการตรวจรายได้สรุปเป็นรายวัน จากช่องทางการรับเงินต่างๆ และบันทึกรายการเข้าระบบ
 3. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร
 4. ติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้คงค้าง
 5. ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรมกับธนาคาร

คุณสมบัติ : 

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 2. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 3. ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 2 – 3 ปี
 4. สามารถปิดงบได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง Digital Marketing Officer / Senior Food Business (1 อัตรา)

ความรับผิดชอบ : 

 1. ทำการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทในทุกช่องทาง
 2. วางแผน ออกแบบ และผลิตสื่อดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจอาหาร
 3. สื่อสารการตลาด Product และกิจกรรมต่างๆ เน้นสื่อ online  และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีปัจจุบัน
 4. มีความรู้ ด้านการทำ SEO,SEM และ Google Analytic
 5. เพิ่มช่องทางเผยแพรข้อมูล ทาง Social ต่างที่เหมาะสม

คุณสมบัติ : 

 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี – ป.โท สาขาศิลปกรรม/นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงาน
 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, word press หรือทำ Graphic Design จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตร ปฏิบัติงานที่ SVL House BKk

ความรับผิดชอบ : 

 1. รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาระบบ IT
 2. วางแผนบริหารจัดการระบบข้อมูลและแก้ไขปัญหาระบบ Network
 3. ดูแลงานพัฒนา Platform
 4. สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คุณสมบัติ : 

 1. เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถในการเขียน Coding

ตำแหน่ง : พนักงานครัว ประจำร้านอาหารบางรัก 1 อัตรา 

ความรับผิดชอบ : 

 1. รับผิดชอบการทำอาหารตาม Station ในครัว
 2. จัดทำใบเบิกวัตถุดิบรายวันจากครัวกลาง
 3. ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในห้องครัว

คุณสมบัติ : 

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในการผัด
 4. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ได้
 5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ตำแหน่ง : Programmer / Senior Programmer (1 อัตรา) 

ความรับผิดชอบ :

 1. พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ช
 2. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ภายในองค์กร

คุณสมบัติ : 

 1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 1-2 ปี  ในการพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจการขนส่งหรืออีคอมเมิร์ช
 4. มีทักษะในภาษาโปรแกรม JAVA,PTHON,JAVASCRIPT/TYPESCRIPT,SQL

ตำแหน่ง Mobile Application Developer จำนวน 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Front-end application) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต สำหรับโครงการธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. พัฒนาและทดสอบแอปพลิเคชันตาม business logic และ use case ที่ได้รับ

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 0-3ในการพัฒนาแอปบนแพลตฟอร์ม Android หรือ iOS แบบ native, hybrid หรือ PWA
 ทักษะในการเขียนโปรแกรม การทดสอบอัตโนมัติ และการส่งมอบซอฟต์แวร์แบบ CI/CD
 มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 สามารถนำพอร์ตโฟลิโอของงานที่ทำเสร็จและใช้จริงมาแสดง
 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่ง Software System Developer จำนวน 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน BKK

ความรับผิดชอบ
1. พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ (front end application) ในธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ

คุณสมบัติ
 ประสบการณ์ 3-4 ปี ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบฐานข้อมูล Oracle, PostgreSQL หรือ Microsoft SQL Server
 มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของ DevOps สำหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 ภาษาโปรแกรม: PL/SQL, Java, Python
 หากมีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์หรืออีคอมเมิร์ซจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ