Thailand Big Move Road Safety

การถ่ายทอดผลงานผ่านคลิป VDO สะท้อนเรื่องราว อุบัติเหตุ บนท้องถนน เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เสริมสร้างแกนนำ เยาวชนบางสะพาน ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน

ภายใต้โครงการหนุนเสริมศักยภาพคนไทยเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน
Thailand Big Move Road Safety เฟส 2 (หนุนเสริมศักยภาพนักเรียน – นักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน)” โดยโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิคนเห็นคน ภายใต้งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 32 จังหวัดที่ได้ร่วมโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิด “ เปลี่ยนคนดู เป็นผู้เล่น ณ จุดที่ยืน ”

งานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนกร รอดเรือง ผกก.สภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, นายปรีดา วิภาสวัชรโยธิน นายก ทต.ร่อนทอง, นายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิคนเห็นคน,เอสวีแอล กรุ๊ป , ลิ้มเจริญการลำเลียง, มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน และภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันตัดสินผลงานคลิป-หนังสั้น
.
ซึ่งมี 5 โรงเรียน นำร่อง คือ. รร.ธนาคารออมสิน, รร.บางสะพานวิทยา, รร.ชัยเกษมวิทยา, รร.ธงชัยวิทยา และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ร่วมเวทีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระดับผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ตามด้วยกระบวนการสรรหาเยาวชน โรงเรียนละ10คน รวม 50 คน ร่วมเป็นเครือข่าย“เยาวชนต้นแบบ

ซึ่งตลอดระยะเวลา กว่า 3 เดือน ในการสรรค์สร้างผลงาน ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมสื่อสารองค์กร ในนามทีมพี่เลี้ยงจาก SVL Group ร่วมมือกับเครือข่ายคณะทำงานฯ ทีมเทศบาลตำบลร่อนทอง สมช.ไทยรัฐ ตัวแทนเพจคนรักบางสะพาน และตัวแทนมูลนิธิสว่างราษฏร์ศรัทธาธรรมสถาน ในพื้นที่ อ.บางสะพาน ขับเคลื่อนโครงการ “Thailand Big Move Road Safety ได้ติดตามและคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการผลิตผลงาน เพื่อผลักดันให้น้องน้องทั้ง 5 โรงเรียน นำเสนอผลงานสู่เวทีประกวดอย่างสมบูรณ์

จนได้ผู้ชนะ ในชื่อผลงาน “ลืม” คือน้องๆจากโรงเรียน ธงชัยวิทยา ที่สะท้อนปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน มาจากปัจจัยพฤติกรรม ความประมาทในชีวิตประจำวันของผู้ขับขี่
สำหรับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีดีที่ SVL Groupยินดีที่ได้มีส่วนร่วมผลักดัน ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาท ร่วมคิด ร่วมทำ และหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน ร่วมกัน