SVL Group โดย ไลน์ ทรานสปอร์ต มอบเครื่องใช้สำนักงาน – Printer รุ่นใหม่แก่ สภ.บางสะพาน เพื่อบริการประชาชน

นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนและนายปัณณพัฒน์ จันทร์มั่งคั่ง ผู้จัดการส่วนการบุคคล-บางสะพาน พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทน SVL Group มอบเครื่องใช้สำนักงาน Printer รุ่นใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟสำหรับถ่ายเอกสาร แก่สถานีตำรวจภูธรอำภอบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการดำเนินการในการบริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อหรือดำเนินการต่างๆทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในระหว่างการติดต่อในการดำเนินการ โดยมี พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.สภ.บางสะพาน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์