SVL Group เสริมศักยภาพ ชรบ.ฝึก CPR เพื่อกู้ชีพ

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ จัดโครงการ “ชรบ. ร่วมใจ ฝึก CPR เพื่อกู้ภัย”  นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโส อำเภอบางสะพาน ร่วมกล่าวเปิดโครงการฯ นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ ไลน์ ทรานสปอร์ต เป็นตัวแทนผู้บริหารในนาม SVL Group นำทีมจัดงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ด่านหน้าอาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยในพื้นอำเภอบางสะพาน ทีมวิทยากรกระบวนการ โดยมูลูนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน ร่วมถ่ายทอดทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ทีม ชรบ.จาก 7 ตำบล กว่า 40 คน เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์