SVL Group ขนส่งปลอดภัย 26,737 เที่ยว “อุบัติเหตุเป็น 0”

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ ไลน์ ทรานสปอร์ต ธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group ร่วมรณรงค์ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 ได้ทำการขนส่งสินค้าไปแล้วกว่า 26,737 เที่ยว โดยไม่เกิดอุบัติเลย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ของพนักงานทุกส่วนงาน ที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว พร้อมเดินหน้าคุมเข้มทุกมาตรการ เพื่อย้ำนโยบายคุณภาพ “อุบัติเหตุเป็น 0” สร้างมาตรฐานการให้บริการให้ดีที่สุด ติดต่อสอบถามงานบริการขนส่งทางบก โทร. 02 238 3111 หรือ 085-123 6202/ 062-597 9119