SVL Group อาสา ร่วมกัน “ทำความดี” ด้วยหัวใจ

เนื่องในวันฉัตรมงคล SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ส่งตัวแทนพนักงานทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมจากส่วนการบุคคล – บางสะพาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชายหาดในโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน เพื่อพัฒนาบางสะพานไปด้วยกัน ณ ชายหาดบ้านต้นทองหลาง หมู่ที่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันก่อน