SVL Group อาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่ ต้อนรับเปิดเทอม

นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ซ้ายสุด) ตัวแทนผู้บริหารในนาม เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ รวมถึงรถน้ำสำหรับทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยมาร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19