SVL Group อาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพื่อชุมชนปลอดภัย


นายอุดม สดใส
กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และนางสาววันวิสาข์  หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ในนามตัวแทน SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านตลาด ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  นำนักศึกษาวิชาช่างไฟฟ้าอาสาเข้าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยคณะผู้นำชุมชน ร่วมรับมอบอุปกรณ์ เมื่อวันก่อน