SVL Group หนุนเสริมเครือข่ายชุมชน เรียนรู้โลกออนไลน์ “หารายได้เสริม สู้วิกฤตโควิด-19”

ตัวแทนผู้บริหารในนาม เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผจก.แผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หนุนศักยภาพชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน สู้วิกฤตโควิด-19  โดยร่วมมือกับผู้นำชุมชน และพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การตลาด และตลาดออนไลน์”  ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ นำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่มีในชุมชน อาทิ ผ้ามัดย้อม อาหารทะเลแห้ง ของดีบางสะพาน ฯลฯ มาเปิดตลาดออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” สนับสนุนโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน