SVL Group ส่งเสริมโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายอุดม  สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ในนามตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มโลจิสติกส์ SVL Group มอบเงินสนับสนุน “โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565” จัดโดย อบต.แม่รำพึง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการทิ้งซั้งกอสร้างบ้านปลา และเก็บขยะชายหาดบ้านปากคลอง โดยมีนายประสิทธิ์ ภู่งาม นายก อบต.แม่รำพึง รับมอบ กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้านปากคลอง หมู่ 5 ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน

นายอุดม  สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ในนามตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มโลจิสติกส์ SVL Group

มอบเงินสนับสนุน “โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565” จัดโดย อบต.แม่รำพึง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรทางทะเลในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการทิ้งซั้งกอสร้างบ้านปลา และเก็บขยะชายหาดบ้านปากคลอง โดยมี “นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายก อบต.แม่รำพึง” รับมอบ กิจกรรมต่างๆ จัดขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้านปากคลอง หมู่ 5 ต.แม่รำพึง  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน