SVL Group ส่งมอบแปลงผักสวนครัว นวัตกรรม Eco Bricks ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับน้องๆ เยาวชนโรงเรียนบ้านท่าขาม

ตัวแทนผู้บริหาร SVL Group นายอุดม  สดใส กรรมการผู้จัดการ ไลน์ ทรานสปอร์ต นำทีมส่งมอบ สวนหย่อม และแปลงผักสวนครัว จากโครงการ “ขยะ แต่ไม่แขยง นวัตกรรม Eco Bricks” จากขยะเป็นแปลงผัก เพื่อใช้เป็นฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน นายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมรับมอบและถ่ายร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ