SVL Group สนับสนุน “โครงการเรือประมงสีขาว ป้องกันยาเสพติดในทะเล”

SVL Group โดยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมมอบงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนการผลิตเสื้อ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง (โครงการเรือประมงสีขาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยมีนายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (คนกลาง) , นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน