SVL Group สนับสนุนงานท่องเที่ยวบางสะพาน

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 โดยมีนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก SVL Group เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 ก.ค. 2565