SVL Group สนับสนุนกิจกรรม “พัฒนาอำเภอฯ ให้น่าอยู่”

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ ให้เกียรติรับมอบเงินสนับสนุนจาก นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก SVL Group จำนวน 15,000 บาท  เพื่อเป็นงบประมาณในการปรับปรุงและติดตั้งพัดลมในหอประชุมใหญ่ ของอำเภอฯ หอประชุมดังกล่าว ใช้สำหรับจัดงานในพิธีสำคัญต่างๆ  โดยมีพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน