SVL Group สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก (ที่ 4 จากซ้าย) ในนามผู้แทนจากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยร่วมมอบสีทาพื้นทางเท้า และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าถนน ตีเส้นและทาสีทางม้าลายเครื่องหมายสัญลักษณ์จราจร ช่วงทางเชื่อมหน้าวัดธงชัยธรรมจักร โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน (คนกลาง) ให้เกียรติรับมอบ ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน