SVL Group ร่วมเชิดชูเกียรติ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” 10 สิงหาคม

คณะผู้บริหาร นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท ในกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และนายสมหมาย ปานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์