SVL Group ร่วมสร้างสุข ในโครงการตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

SVL Group ร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ครั้งที่ 5 “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมนำไทยเข้มแข็ง” นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 4 กลุ่มธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการของ SVL Group ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Business) กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ (Property Business) กลุ่มธุรกิจมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Service) โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ฯ และทีมสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ  จัดโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์