SVL Group ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ นำพนักงานเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งพนักงานส่วนออฟฟิศ และพนักงานขับรถ ของ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต รวมกว่า 400 คน เข้ารับวัคซีนเข็มแรกป้องกัน COVID-19 ณ โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยความตระหนักถึงการทำงานที่ปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ในฐานะด่านหน้าของการขนส่งสินค้า รวมถึงเข้มงวดในวิถีปฎิบัติต่างๆ ทั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงที่ชุมนุม เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งกับตัวเองและผู้อื่น สร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยนโยบาย “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน”