SVL Group ร่วมสนับสนุน “เครือข่ายประมงบางสะพาน”

ตัวแทนผู้บริหารในนาม SVL Group นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน จัดงาน “ประชุมใหญ่สามัญ” ประจำปี 2565 พร้อมมอบเงินสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการดำเนินการและการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอาชีพประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยมีนายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมฯ และนายประทีป อบเชย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สมาคมชาวประมงบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน