SVL Group ร่วมมือ สพอ.บางสะพาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้กับชุมชน

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนางประไพศรี  อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการ  ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
ทั้งนี้ ทีมสื่อสารองค์กร SVL Group ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำเทคนิคหลักการเขียน Content เล่าเรื่องด้วยการถ่ายภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ เพื่อเพิ่มยอดขาย  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้กับชุมชน พร้อมด้วยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ที่ไปร่วมถอดบทเรียนให้กับชุมชนต้นแบบกลุ่มท่องเที่ยว นวัตวิถีบ้านทางสาย เพื่อเสริมศักยภาพการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 กิจกรรมจัดขึ้น ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์