SVL Group ร่วมมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อผู้สูงอายุบางสะพาน

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ตัวแทนผู้บริหาร SVL Group พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ทีมสื่อสารองค์กร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ จัดโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” ปีที่ 3/2565 รับมือสูงวัยอย่างไรให้เป็นสุข ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพ  และสุขภาวะจิตของกลุ่มผู้สูงวัย โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน (คนกลาง) เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ