SVL Group ร่วมประชุม คปข. พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบางสะพาน

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ประธานคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ พัฒนางานขนส่ง ถนน การจราจร รวมถึงแผนพัฒนาชุมชน ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน

 

โดยมีผู้บริหารเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ตัวแทนจาก บจก.ท่าเรือประจวบ และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก  เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนของ เอสวีแอล กรุ๊ป  (SVL Group) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เข้าร่วมประชุม

 

ซึ่งกว่า 4 ปี ที่คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน อ.บางสะพาน ไปในทิศทางที่เหมาะสม และการประชุมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด