SVL Group ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน (ที่ 5 จากขวา) ผู้แทนจาก SVL Group ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งมอบให้ที่ทำการอำเภอบางสะพาน โดยมีนางณิชชา คงนิล ปลัดฯ อาวุโส (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมนายวราวุฒิ จิรประภานนท์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)