SVL Group ย้ำมาตรการความปลอดภัย ประชุมผู้ประกอบการรถขนส่งบางสะพาน มุ่งสู่การให้บริการที่ดีไปด้วยกัน

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตัวแทนผู้บริหาร SVL Group  ร่วมประชุมเพื่อย้ำมาตรการ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยมีผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้ากว่า 20 บริษัท จากชมรมผู้ประกอบการรถขนส่งบางสะพาน พร้อมหารือแผนพัฒนาระบบขนส่งสินค้า และมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ร่วมกันออกกฎระเบียบการเดินรถขนส่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของภาครัฐ และไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน