SVL Group มอบโทรทัศน์ 65 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการสอน ให้วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

กลุ่ม SVL Group โดยทีมจากบริษัท รักษาความปลอดภัยเวสเทิร์น จำกัด (WSG) ร่วมสร้างพลังการเรียนรู้ โดยการส่งมอบโทรทัศน์ จำนวน 65 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมีคณะอาจารย์ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พร้อมด้วยนายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายประพฤติ พฤษชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติร่วมรับมอบ โดยโทรทัศน์ดังกล่าวใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบฯ