SVL Group มอบเงินสนับสนุน “เดิน-วิ่ง มินิเทรล รักข้ามคลอง” (Ronthong Trail) 2021

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ตัวแทนผู้บริหารในนาม SVL Group ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “สร้างรัก สร้างสามัคคี รักตัวเอง รักครอบครัว รักสุขภาพ รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิเทรล รักข้ามคลอง” (Ronthong Trail) 2021  รับมอบโดยนายศักดิ์ดา เอกพัฒน์ศิริ นายก อบต.ร่อนทอง และนายบุญยฤทธิ์  แดงรักษา ปลัด อบต.ร่อนทอง ณ อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ