SVL Group มอบเงินสนับสนุนงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ และงานกาชาด ประจำปี 2565

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบงบประมาณสนับสนุนจาก SVL Group โดยมีนางสาววันวิสาข์  หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนเป็นผู้แทนมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด” ประจำปี  2565 ณ ห้องนายอำเภอ ชั้น 3 อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันก่อน