SVL Group มอบทุนเยาวชนบางสะพาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2565

กลุ่มธุรกิจ SVL Group ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 12,000 บาท เนื่องในงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556  ภายใต้คำขวัญ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”  โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบทุนให้กับน้องๆ เยาวชนบางสะพาน  และนายนันทพงศ์ เชื้อชาย  หัวหน้าแผนก-พัฒนาชุมชน ส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนร่วมงานในนามกลุ่มธุรกิจ SVL Group  ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธา รวมทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 52 ทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน