SVL Group มอบขวดพลาสติกตัดชุดสะท้อนแสงให้พนักงานกวาดถนน

SVL Group โดยทีมงานบริหารมาตรฐาน ส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในนามตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมรักษ์โลกและหนุนการทำงานภาครัฐ โดยร่วมบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้วใน โครงการ มือวิเศษกรุงเทพ“แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด”เพื่อนำขวดพลาสติกใช้แล้วไปแปรรูปและตัดเย็บเป็น “ชุดเรืองแสง” ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงานกวาดถนนและพนักงานเก็บขยะ ทำการมอบ ณ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน