SVL Group “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” สร้างกำลังใจ รับมือโควิด-19

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ตัวแทนผู้บริหารจากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน และทีมสื่อสารองค์กร และทีม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ต.ชัยเกษม, อบต.ชัยเกษม ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” ปี 2 ได้รับเกียรติจากนายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว นายก.อบต.ชัยเกษม มาร่วมกิจกรรม พร้อมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน ณ อบต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ