SVL Group นำร่องทดลองวิ่งรถบรรทุกหัวลากพลังงานไฟฟ้าขนส่งสินค้า ภายใต้โครงการ “SVL EV LINE Truck รักษ์โลก”

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร  SVL Group (คนกลาง) จัดกิจกรรมส่งมอบสินค้าเหล็กรีดร้อน ด้วยรถหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% [EV] ภายใต้โครงการ “SVL EV LINE Truck รักษ์โลก” เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่การเป็น Green Logistics นำโดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งทางบกของ SVL Group นำรถบรรทุกหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% ส่งมอบสินค้าเหล็กรีดร้อนของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ให้กับลูกค้า บริษัท ไทยคูณ สตีล จำกัด โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรถบรรทุกหัวลากพลังงานไฟฟ้า 100% สำหรับการทดลองวิ่ง เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมขนส่งในเมืองไทย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ไทยคูณ สตีล จำกัด ถ.สุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ