DD Foods Corporation โดย Bar Mee Cuisine ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

DD Foods Corporationกลุ่ม Foods Service (หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group) โดยนายปรัชญา สถาพรวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ  และเชฟวิลแมน ลีออง ถวายปัจจัย จำนวน 19,999 บาท เพื่อร่วมทำบุญกับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ณ อาคารเอสวีแอลเฮ้าส์ ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร