บริหาร SVL Group พร้อมทีมพนักงาน เดินทางไปถวายปัจจัยทำบุญ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

นายวีรวัฒน์ วงษ์ประเสริฐ Chief People Officer ผู้บริหาร SVL Group พร้อมทีมพนักงาน เดินทางไปถวายปัจจัยทำบุญจำนวน 39,999 บาท ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี โดยเป็นเงินบุญที่พวกเราชาว SVL Group ร่วมกันจากกิจกรรมประมูลสินค้า, นำสินค้ามาจำหน่าย และจากการร่วมทำบุญ ฯลฯ เพื่อนำไปเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของวัดพระบาทน้ำพุ