ไลน์ ทรานสปอร์ต รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ระดับประเทศ 5 ปีซ้อน

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในฐานะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก ในกลุ่มเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 5 ต่อเนื่อง จาก นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน