ไลน์ ทรานสปอร์ต คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น 3 ปีซ้อน

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่ม SVL Group โดยนายปัณพัฒน์ จันทร์มั่งคั่ง  ผู้จัดการส่วนการบุคคล เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนีบัตร รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน  โดยนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม เกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์