โครงการโลจิสติกส์เยี่ยมโรงเรียน ปี2/2562

โครงการโลจิสติกส์เยี่ยมโรงเรียน ปี2/2562
ตอนเยาวชนสร้างบางสะพานให้สดใสไร้ขยะ
สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ โดยทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน SVL Group ประเดิมหมุนล้อไปที่โรงเรียนบ้านดอนสำนัก พาวิทยากร ไปสอนน้องๆ แยกขยะกันถึงโรงเรียน เริ่มกันที่แรก น้องๆ ก็ให้ความร่วมมือ ร่วมทำกิจกรรม และรับฟังความรู้กันอย่างสนุกสนาน พร้อมตอบคำถามได้อย่างฉะฉาน รับรางวัลกันไปหลายคน

เราได้เดินทางไปส่งต่อ ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และแจกรางวัลกันต่อที่ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว