เรือลำเลียงบางปะกง ธุรกิจขนส่งทางน้ำภายใต้ SVL Group สนับสนุนกิจกรรมชุมชน “การแข่งขันเรือประเพณี” คลองปากปิด

กลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยทีมผู้บริหารธุรกิจขนส่งทางน้ำ นายชณาเขต  แนบน่วม หัวหน้าแผนก-ปฏิบัติการขนส่งทางน้ำบางสะพาน บจก.เรือลำเลียงบางปะกง (BPL) พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมมือภาครัฐหนุนการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ในการจัด “งานแข่งเรือประเพณี” ของตำบลพงศ์ประศาสน์ ประจำปี 2565 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ประธานในพิธีเปิดงาน นายธนพล อาภรณ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ พร้อมคณะทำงาน เป็นผู้รับมอบ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด หมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์