โลจิสติกส์เยี่ยมโรงเรียน ตอน เยาวชนสร้างบางสะพานให้สดใสไร้ขยะ

โลจิสติกส์เยี่ยมโรงเรียน ตอน “เยาวชนสร้างบางสะพานให้สดใส ไร้ขยะ”

กิจกรรมร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในอำเภอบางสะพาน รัก ดูแลความสะอาดให้กับท้องถิ่น และส่งต่อไปถึงครอบครัวของน้องๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง ขอบคุณน้องๆ และผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านให้การสนับสนุนในกิจกรรมนี้นะคะ