ส่งต่อความห่วงใย มอบข้าวกล่องเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่

SVL Group โดย นายปรัชญา สถาพรวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ DD Foods Corporation กลุ่ม Foods Service (หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group) (ขวาสุด) และนายวิทยา โพธิพัฒน์ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนข้าวกล่อง The Eateria เพื่อกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข สำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วยทหารและตำรวจ ที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 เชิงรุก บริเวณชุมชนใต้ทางด่วนวัดมหาพฤฒาราม โดยมีนายองอาจ รัตนอานุภาพ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก กทม. เป็นตัวแทนในการรับมอบ