“สวนทรายงาม” ธุรกิจสวนเกษตร หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล

บริษัท สวนทรายงาม จำกัด หรือ SSG ธุรกิจสวนเกษตร หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group มอบเงินสนับสนุนในการสร้างห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง โดยนางสาวธิดารัตน์ สัสดีเมือง ผู้แทนบริษัทเป็นผู้ส่งมอบ โดยมีนางสาวจีราภรณ์ ติธาดา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง เป็นผู้รับมอบ ณ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร