ร่วมสร้าง “ถนนธารน้ำใจ” สถานศึกษาในชุมชน

ทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นผู้แทน บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ธุรกิจขนส่งทางบก ในกลุ่ม SVL Group มอบเงินส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุน “โครงการสร้างถนนคอนกรีตในสถานศึกษา” ให้กับโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ซึ่งรับมอบโดย น.ส.สกาวเดือน อนันตวรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ในโรงเรียนบ้านดอนสำราญ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน