รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

SVL Group โดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ประจำปี 2562 ต่อเนื่องปีที่ 2 รับมอบจากนายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบฯ