SVL Group ย้ำมาตรการความปลอดภัย ประชุมกลุ่มขนส่งบางสะพาน

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตัวแทนผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมประชุมในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน ย้ำมาตรการ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยมีกลุ่มขนส่งสินค้ากว่า 30 บริษัท จากชมรมฯ เข้าร่วมประชุมหารือแผนพัฒนาระบบขนส่งสินค้า และมาตรการความปลอดภัย ย้ำกฎระเบียบการเดินรถขนส่งอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของภาครัฐ และไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน ณ ห้องประชุมกรีน อ.บางสะพาน จ.ประจบวบคีรีขันธ์