มอบงบส่งเสริมงานพัฒนา เพื่อประโยชน์สู่ “ชุมชน”

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ตัวแทนผู้บริหารในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group)  และในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน นำทีมตรวจการณ์ฯ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการปรับปรุงพื้นที่ และซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณลานด้านหน้าสหกรณ์นิคมบางสะพาน ปัจจุบันใช้เป็นลานจอดรถ จุดกลับรถ ซึ่งมีทั้งรถของชุมชน รถบรรทุกที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการฯ รวมถึงรถอื่นๆ เข้ามาใช้บริการ จึงทำให้สภาพพื้นที่เกิดชำรุดเสียหาย โดยมีนายพลาธิป วงศ์พุดผ่อง กำนันตำบลชัยเกษม และในฐานะประธานสหกรณ์นิคมบางสะพาน รับมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อวันก่อน