ประวัติองค์กร

SVL Group ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 60 ปี โดยเริ่มแรกเป็นการดำเนินงานภายใต้การทำธุรกิจขนส่งสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา ซึ่งเริ่มแรกได้ทำการขนส่งสินค้าเหล็กประเภทต่างๆ จากโรงงานผลิตเหล็ก ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดเย็น ชนิดม้วน   เหล็กเส้น เหล็กท่อ เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี ฯลฯ

ทั้งนี้จากประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี โดยในส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งด้านการขนส่งทั้งทางบก, ทางน้ำ, ท่าเรือน้ำลึก และธุรกิจชิปปิ้ง ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้านเรื่องการขนส่งสินค้า ซึ่ง SVL Group เรายังมีอีก 3 กลุ่มธุรกิจ เพื่อขยายและรองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเดินหน้าธุรกิจให้ทันกับโลกของธุรกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3 กลุ่มธุรกิจภายใต้ SVL Group

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Business)  ด้วยความมืออาชีพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ด้วยการให้บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าโดยเรือลำเลียง และการให้บริการของท่าเรือน้ำลึก รวมถึงธุรกิจชิปปิ้ง ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ (Property Business) ด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมงาน SVL Group ในด้านการบริหารพื้นที่และอาคารต่างๆ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงการพัฒนาระบบอาคารสำนักงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มธุรกิจอาหาร (Foods Service) ให้บริการในธุรกิจอาหาร และเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจ Food Delivery, Food Supply, Food Storage รวมถึงการเป็น Food Logistics Hub โดยปัจจุบันได้เริ่มต้นจากธุรกิจอาหาร ภายใต้แบรนด์ The Eateria

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านต่างๆ ที่ยาวนาน และความพร้อมทั้งด้านทีมงาน และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการแห่งอนาคต เราพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ในการให้บริการที่ครบวงจรตอบสนองธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมั่นใจ… ก้าวไปกับเรา SVL Group