ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมสัญจร: คณะกรรมการบริหารหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมธราดล บจก.ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ผู้บริหารตัวแทนในนาม SVL Group และ บจก.ท่าเรือประจวบ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จ.ประจวบฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร โดยคณะฯ เดินทางจาก จ.ประจวบฯ มาประชุมที่อำเภอบางสะพาน

ซึ่งก่อนการร่วมประชุม ทางคณะฯ ได้เข้าชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่มาจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือประจวบ หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมหารือในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม ของจังหวัดประจวบฯ