บจก. รักษาความปลอดภัยเวสเทิร์น หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group ร่วมสร้างสุข ในโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสเทิร์น จำกัด กลุ่ม Property Business หนึ่งในธุรกิจของ SVL Group ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะนำกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (SVL Group) ในโครงการ ” หน่วยบูรณาการ เยี่ยมยามไถ่ถาม เต็มใจบริการ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) ” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เข้าเยี่ยมชมบูธ 3 กลุ่มธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการของ SVL Group ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics Business)   กลุ่มธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ (Property Business) และ กลุ่มธุรกิจอาหาร (Foods Service)   ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์