ธุรกิจ Technology

บริษัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จำกัด (SVLT) ดำเนินธุรกิจการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านระบบต่าง ๆ ทั้งฐานข้อมูลงาน Application ที่อำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ลูกค้า คู่ค้า

เอสวีแอล เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และทัรสมัยด้วยระบบเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการขนส่งสินค้า ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล การเช็คสถานะของสินค้า ฯลฯ พร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจ Startup ทางด้าน Logistics Innovation และอื่นๆ เพื่อรองรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน