ธุรกิจ New Venture

บริษัท ดีดี ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Holding Company ดูแลบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม คือ บจก.ดีดี ฟู้ดส์ คอนเซปต์ และ บจก.เฟรช โลจิสติกส์

บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด
ให้บริการขนส่งสินค้า Cold Chain Delivery ควบคุมอุณหภูมิของสินค้า-อาหารด้วยกล่องควบคุมอุณหภูมิ Mobile Refrigerator (MRF) ทำการขนส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100%